Reikia informacijos?
Susisiekite su mumis
Mob.: +370 645 08889 BY, RU
Mob.: +370 645 26860 LT, ENG, RU
El. paštas: info@belfuel.eu

Durpių gavybos technologijos

Šiais laikais durpės išgaunamos šiomis technologijomis:

 • Trupininis durpių gavybos būdas;
 • Gabalinių durpių išgavimas;

Trupininis durpių gavybos būdas:

Trupininio durpių gavybos būdu išgaunamos trupininės durpės. Trupininis būdas – tai sluoksninis-paviršutinis durpių klodo kasimo būdas. Šiuo būdu durpės išgaunamos iš paviršiaus plonais sluoksniais per trumpus gavybos ciklus. Technologinis trupininių durpių gavybos procesas susideda iš šių operacijų:

 • viršutinio durpių klodo sluoksnio trupinimas (trupinant reikia gauti tokį trupininių durpių sluoksnį, kurio džiovinimas palankiomis oro sąlygomis vyktų intensyviausiai. Trupininių durpių sluoksnis susideda iš dalelių, kurių dydis 15–25 m.);
 • sutrupinto durpių sluoksnio vartymas (būtinas norint sustiprinti garavimą, todėl sutrupintas durpių sluoksnis vartomas. Vartant vyksta sluoksnio vėdinimas ir purenimas);
 • išdžiovinto durpių sluoksnio trupinimas (išdžiūvusių trupintų durpių surinkimas iš klojinio į trikampio skersinio pjūvio velenėlius);
 • durpių surinkimas iš velenėlių (taikant mechaninį būdą), arba iš klojinio (taikant pneumatinį būdą), ir krovimas į šūsnis;
 • surinktų durpių šūsniavimas (iškrautos durpės suverstinai paskirstomos palei šūsnies šlaitą rinkimo mašinomis);
 • durpių izoliavimas šūsnyse (esant būtinybei);

Surinkus durpes eksploatacinėse aikštelėse, vėl vykdomas trupinimas, ir ciklas kartojamas. Durpių kokybinės charakteristikos priklauso nuo kasamo klodo sluoksnio ypatybių sezono metu, naudojamos įrangos ir oro sąlygų. Priklausomai nuo šių veiksnių - įvykdoma 10–50 ciklų.

Trupininis durpių gavybos būdas taikomas visų rūšių kloduose. Sutrupinto žemapelkių klodo sluoksnio drėgnumas neviršija 75–78%, aukštapelkių, mišraus ir pereinamojo tipo sluoksnių drėgnumas neviršija 79-82%. Ruošiant eksploatacines aikšteles trupininiam durpių gavybos būdui yra atliekami šie veiksmai: durpių masyvo sausinimas, jo paviršiaus valymas nuo sumedėjusių augalų ir žolės.

Trupininis durpių gavybos  būdas nuo kitų skiriasi intensyvesniu durpių džiovinimu, trumpu technologiniu ciklu, padidinta durpių gavyba iš ploto vieneto, mažesnėmis darbo sąnaudomis ir mažesne savikaina. Jo mechanizacijos lygis sudaro apie 100%.

Gabalinių durpių gavyba

Gabalinių durpių gamybos technologinis procesas vykdomas nuosekliai atliekant šias operacijas:

 • durpių žaliavos gavyba ir perdirbimas formuojant plytas iš durpių masės;
 • plytų išklojimas lauke;
 • džiovinimas ir gatavos produkcijos krovimas į šūsnis;

Šiuo metu naudojami du gabalinių durpių gavybos būdai:

 • iškasamasis - kaušais pilnai ar maksimaliai įmanomai iškasant durpių klodus;
 • plyšinis trupinimas iki 0,4m gylyje;

Išgaunant iškasamuoju būdu, be ekskavatoriaus naudojama ir klojamoji mašina.

Antrame būde naudojamas įrangos komplektas, susidedantis iš trijų gavybos mašinų ir vienos surinkimo mašinos, kuri atlieka ir trupinimo funkciją. Iškasamasis būdas taikomas išgaunant gabalines durpes iš žemapelkių klodų, kai jų susiskaidymas yra daugiau kaip 15%, o peleningumas iki 23%.

Informacijos šaltiniai:

Восточно-Европейского Институт Торфяного Дела,
Технологии добычи торфа. 2012.11.28
instorf.ru

Горная Энциклопедия.
Фрезерный способ добычи торфа. 2012.11.28
mining-enc.ru

Открытое Акционерное Общество «ТБЗ Усяж».
Технология торфодобычи.
usiazh.by

Энергобаланс.
Добыча кускового торфа. 2012.11.28
energybalance.ru

Горная Энциклопедия.
Экскаваторный способ добычи торфа. 2012.11.28
mining-enc.ru

Цех по производству торфобрикета Березовское.
Технология производства топливных брикетов. 2012.11.28.
torf.brest.gas.by

Trupininis durpių gavybos būdas.